Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Papież z dzieckiem po mszy św. na Jasnej Górze. Częstochowa, 4.06.1979 Foto: PAP/Maciej Kos