Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Jan Paweł II wygłasza homilię na mszy św. na placu Zwycięstwa. Warszawa, 2.06.1979 Foto: Meg PAP/Wojciech Kryski