Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Msza święta w bazylice św. Michała Archanioła, sanktuarium męczeństwa św. Stanisława Biskupa na Skałce. Kraków, 8.06.1979 Foto: PAP/Rybek