Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Ojciec Święty odjeżdża spod kościoła Mariackiego, gdzie wygłosił przemówienie do zakonnic. Kraków, 9.06.1979 Foto: PAP/Jan Morek