Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Ojciec Święty na Jasnej Górze słucha powitalnego przemówienia kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Częstochowa, 4.06.1979 Foto: Meg PAP/Wojciech Kryski