Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Ojciec Święty pozdrawia wiernych z samochodu na krakowskim rynku. Kraków, czerwiec 1979 Foto: PAP