Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Papież Jan Paweł II podczas spotkania w Belwederze z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem. Warszawa, czerwiec 1979 Foto: PAP