Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi w Wadowicach. Czerwiec 1979 Foto: PAP