Section2
I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku
Wszystkie Ojciec Święty przejeżdża ulicami rodzinnego miasta. Wadowice, 9.06.1979 Foto: Meg PAP/Bogdan Łopieński