Historia

Jagiełło. Litwin, który obudził polski patriotyzm

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2020 05:35
1 czerwca 1434 roku, po 48 latach panowania, zmarł władca Polski Władysław II Jagiełło. Królem obwołano go 2 lutego 1386 roku podczas zjazdu walnego szlachty w Lublinie.
Audio
  • Audycja Andrzeja Babuchowskiego o Władysławie Jagielle. (PR, 30.10.1976)
  • Audycja Elizy Bojarskiej o Władysławie Jagielle
Władysław Jagiełło
Władysław JagiełłoFoto: Saulyte/Wikimedia Commons/domena publiczna

Od czasów panowania Jagiełły znaczna część obywateli naszego kraju zaczęła traktować sprawy państwa tak, jakby były ich własnymi. Pod rządami tego króla Polska przeżyła też nieprawdopodobny rozkwit gospodarczy. Nasze produkty stały się potrzebne całej Europie.

Fakty i mity o Jagielle

Negatywne oceny panowania Władysława Jagiełły płynęły z niedostatecznej wiedzy na jego temat. Na sposób postrzegania pochodzącego z Litwy władcy w znacznym stopniu wpłynęło to, co o Jagielle pisał niechętny całej dynastii Jagiellonów ówczesny historyk Jan Długosz.

Jakież to nieprawdziwe przekonania żywiono na temat twórcy unii polsko-litewskiej?

W oczach współczesnych sobie Polaków był między innymi płaczliwym pobożnisiem, który na wojnie wylewał łzy nad każdą przelaną kroplą krwi chrześcijańskiej. Prawda jest natomiast taka, że 25 lat swego życia poświęcił właśnie przygotowaniu wojny z Krzyżakami. Jako chrześcijanin świeżo nawrócony, a w dodatku oskarżany o nieszczerość w swojej nowej wierze, nie mógł rozpocząć wojny z Zakonem, instytucją kościelną, osłanianą z urzędu przez papieża i cesarza. Uderzenie na Krzyżaków przysporzyłoby mu wrogości całej zachodniej Europy.

Nieprawdą jest także, jakoby za czasów Władysława Jagiełły Polska rozpoczęła marsz na wschód, tracąc tym samym Pomorze i Śląsk. Król ten właśnie powstrzymał ów marsz, a ziemie pomorskie odzyskał, a nie stracił. Zarówno Śląsk, jak i Pomorze utraciła dynastia Piastów.

Bitwa
Bitwa pod Grunwaldem - obraz Jana Matejki. (28 .06.2012) Autor: Wikipedysta3000/Wikimedia Commons/domena publiczna

Triumfator w polityce, poległy w życiu osobistym

Prywatne oblicze polsko-litewskiego monarchy jest nam zupełnie nieznane. Wiadomo, że, o ile w polityce zagranicznej odnosił sukcesy, o tyle życie rodzinne stało się dla niego pasmem nieszczęść. Ubierał się przeważnie na szaro lub czarno, bo stale przeżywał żałobę po kimś. Pochował trzy żony, dwie córki i jednego z trzech synów. Ponadto przeżył dziesięciu braci, z których dwaj zostali otruci. Gdy umierał, nie było już przy nim nikogo z tych, których kochał.

Najdłuższe rządy w dziejach Polski

Władysław Jagiełło urodził się prawdopodobnie w roku 1362. W latach 1377-1381, zgodnie z wolą ojca, Olgierda, panował jako wielki książę Litwy. Pragnął chrystianizacji swego kraju, bo zdawał sobie sprawę, że krok ten wytrąci broń z ręki Krzyżakom, utrzymującym, że siedzą na terenach nadbałtyckich po to, by nawracać Litwinów na wiarę chrześcijańską. Formalnie wybrano Jagiełłę na króla Polski już w roku 1386, wtedy też został ochrzczony.

Po zawarciu (w tym samym roku) unii z Polską przyjął chrzest ponownie, a trzy dni później poślubił zasiadającą na polskim tronie Jadwigę Andegaweńską. Również w roku 1386, w katedrze wawelskiej, odbyła się koronacja Jagiełły. Był chyba najdłużej panującym z władców Europy – okres jego rządów wynosił 48 lat.

Zmarł 586 lat temu, 1 czerwca 1434 roku w Gródku pod Lwowem. 

Czytaj także

Jadwiga Andegaweńska - święta królowa

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2015 07:00
17 lipca 1399 roku zmarła Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski i żona Władysława Jagiełły. Jaka była naprawdę najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i pięknej Elżbiety Bośniaczki?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Przeprowadzka króla z Krakowa do Warszawy

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020 05:45
- Warszawa była wtedy skromnym miastem, w którym co najwyżej odbyło się kilka sejmów. Ale to tu przeniósł się z Wawelu król Zygmunt III Waza – mówił historyk, prof. Jarema Maciszewski.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Władysław III Warneńczyk – legenda legend

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2020 05:45
Ciała Władysława Warneńczyka po bitwie pod Warną nie znaleziono, tym łatwiej było o legendy związane ze śmiercią młodego króla. Jedna z nich głosi, że władca po bitwie osiadł na portugalskiej Maderze i żył jako Henrique Alemao.
rozwiń zwiń