Historia

200 tysięcy bohaterów

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2008 17:00
„Atlas podziemia niepodległościowego 1944 – 1956”, to opowieść o prawdziwych bohaterach.

Trwa konkurs o nagrodę im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku”, którego celem jest popularyzacja dziejów Polski w XX wieku i promowanie czytelnictwa historycznego. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Telewizja Polska. Jedną z nominowanych w konkursie książek jest „Atlas podziemia niepodległościowego 1944 – 1956”

Pomysł atlasu narodził się w lubelskim Biurze Edukacji Publicznej IPN. W projekcie wzięło udział 50 historyków, związanych z Instytutem i innymi ośrodkami naukowymi. W efekcie powstała praca, licząca blisko 660 stron, zawierająca 390 map oraz ponad 800 fotografii i innych źródeł ikonograficznych. Atlas w sposób pionierski przedstawia zjawisko antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej na ziemiach polskich i kresach wschodnich, które po 1944 roku wcielone zostały do Związku Sowieckiego. Zawarte w nim informacje przedstawiają zasięg i struktury podziemnych organizacji, a także ich zbrojną aktywność. Obok informacji o Armii Krajowej, czy Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość prezentowane są wiadomości o organizacjach regionalnych, lokalnych, czy do tej pory właściwie nieznanych próbach powołania konspiracji młodzieżowej. Praca historyków z IPN porusza zagadnienia, które do tej pory tylko szczątkowo istnieją w odbiorze społecznym. Przez cały PRL, historiografia komunistyczna starała się pomijać ten temat. Jeżeli nawet go podejmowano to w sposób kłamliwy i prostacki. Bohaterów podziemia nazywano zdrajcami, faszystami i zaplutymi karłami reakcji. Niestety po 1989 roku wiele czasu musiało minąć nim pojawiły się prace odkłamujące dokonania „morderców pamięci”. Mając to wszystko na względzie, autorzy albumu, nie porzucając naukowego warsztatu, stworzyli pracę, która ma trafić zarówno do gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i studentów. Po II wojnie światowej nie garstka, ale 200 tysięcy Polaków walczyło z komunistycznym reżimem. Nie była to wojna domowa, ale walka z obcą sowiecką okupacją. To najważniejsze wnioski, jakie płyną z nominowanego do nagrody „Atlasu podziemia niepodległościowego 1944 – 1956”

(P.D)

Uroczysta gala podczas której nastąpi wręczenie nagród odbędzie się 30 sierpnie i będzie transmitowana przez Polskie Radio i Telewizję Polską

POSŁUCHAJ: Z prof. Tomaszem Gąsowskim o książce "Atlas podziemia niepodległościowego 1944 -1956" rozmawia Hanna Maria Giza (3,86 MB)

Czytaj także

Wielcy naszej historii

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2009 07:00
Rola Piłsudskiego w obronie Polski i Europy przed komunizmem i biografia gen. Maczka, to kolejne prace nominowane w konkursie historycznym.
rozwiń zwiń