Redakcja Polska

MSZ przedstawia wzory spisu wyborców za granicą

02.08.2023 13:58
Wzory spisu wyborców za granicą, zaświadczenia o prawie do głosowania poza Polską oraz sposoby ich sporządzania proponuje resort spraw zagranicznych w opublikowanym w środę projekcie rozporządzenia. Przepisy te mają dostosować do tworzonego właśnie Centralnego Rejestru Wyborców.
Prezydent ogłosi datę wyborów w konstytucyjnym terminie
Prezydent ogłosi datę wyborów w konstytucyjnym terminieRed_Baron / Shutterstock

Projekt rozporządzenia w sprawie organizacji wyborów za granicą został opracowany w związku trwającymi pracami nad wdrożeniem Centralnego Rejestru Wyborców. Rejestr ten powstaje w oparciu o nowelizację Kodeksu wyborczego, uchwaloną przez Sejm w marcu. CRW zastąpić ma system, w którym lokalny rejestr wyborców prowadzony jest w każdej z 2,5 tys. gmin.

W projekcie rozporządzenia MSZ określono wzór spisu wyborców, sposób jego sporządzania i aktualizacji. Spis ten ma być sporządzany w danym kraju przez polskiego konsula, który będzie go aktualizował i wpisywał oraz wykreślał z niego wyborców.

Zakres proponowanych zmian

W proponowanym rozporządzeniu określono też wzór zaświadczenia o prawie do głosowania, sposób wydawania, odbioru i ewidencjonowania tych zaświadczeń. Zgodnie z projektowanymi zmianami, odmiennie niż w Polsce, za granicą na wniosek wyborcy, zaświadczenie może być przesłane na wskazany adres w okręgu konsularnym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. "Wyborca składając wniosek o przesłanie zaświadczenia może także wnioskować o przekazanie zaświadczenia, na jego zlecenie i na jego koszt, w sposób szczególny, za pośrednictwem dostępnej komercyjnie usługi kurierskiej, zapewniającej obsługę przesyłek rejestrowanych" - zakłada projekt.

Projekt ustala też formy zabezpieczenia przed podrobieniem zaświadczenia o prawie do głosowania. "Zaświadczenie zabezpiecza się przed podrobieniem przez umieszczenie odcisku pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku - odcisku pieczęci konsula używanej do tuszu" - przewiduje projekt rozporządzenia.

Powstający CRW ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania. Dostęp do CRW będą mieli wójtowie, PKW i komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, minister ds. informatyzacji, minister spraw zagranicznych i konsulowie. Aktualizacji CRW będą dokonywać gminy jako zadania zlecone. Rejestr ma być utrzymywany przez ministra ds. informatyzacji. W latach 2022–2031 wydatki na CRW mają wynieść maksymalnie 91,72 mln zł, z tego: w 2022 r. – 2,3 mln zł; w 2023 r. – 28,9 mln zł; w 2024 r. – 7,6 mln zł; a w latach 2025-2031 po 7,56 mln zł.

Termin wyborów

Z zapowiedzi rządu wynika, że na początku sierpnia Rada Ministrów wyda komunikat, który umożliwi przeprowadzenie wyborów w oparciu o Centralny Rejestr Wyborców.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe są zatem cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.


PAP/dad

Białoruś naruszyła polską przestrzeń. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński: będą kolejne prowokacje

02.08.2023 11:35
Potwierdza się to, o czym już mówiono, że będą kolejne prowokacje ze strony Białorusi i Rosji; spodziewamy się, że będzie dochodziło do kolejnych prób prowokowania nas - powiedział w środę w RMF FM wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce.

Kongres Polonii Amerykańskiej: kwestia niemieckich reparacji pozostaje otwarta i musi zostać rozwiązana

02.08.2023 11:55
Do dziś Polska i Niemcy nie podpisały traktatu kończącego II wojnę światową, dlatego kwestia reparacji i odszkodowań pozostaje otwarta i musi zostać rozwiązana - przekazał w oświadczeniu upamiętniającym 79. rocznicę Powstania Warszawskiego Kongres Polonii Amerykańskiej.

Białoruś: Grupa Wagnera rozbudowuje fortyfikacje na poligonie "Repiszcza"

02.08.2023 13:11
Radio Swoboda, publikując zdjęcia satelitarne serwisu Planet Labs, poinformowało, że Grupa Wagnera rozbudowuje fortyfikacje na poligonie "Repiszcza". To miejsce oddalone o 15 kilometrów od zajmowanej przez najemników bazy we wsi Cel w obwodzie mohylewskim, w centralnej części Białorusi.