Redakcja Polska

87 lat temu zmarł Józef Piłsudski, marszałek Polski i Wódz Naczelny Wojska Polskiego

12.05.2022 16:15
Mąż stanu, polityk, twórca Legionów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej, który dzięki wielkim zasługom dla odbudowy niepodległej Polski wszedł do panteonu bohaterów narodowych.
Audio
  • 87. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego - materiał Ewy Plisieckiej [posłuchaj]
Pomnik Józefa Piłsudskiego
Pomnik Józefa PiłsudskiegoIrina Borsuchenko/shutterstock.com/cc

Z osobą Józefa Piłsudskiego jest związanych wiele przełomowych dla polskiej historii wydarzeń. W okresie I wojny światowej był dowódcą Legionów Polskich, a jego powrót do ojczyzny 10 listopada 1918 roku stał się sygnałem do ogłoszenia niepodległości Polski. W wolnym kraju Sejm powierzył Piłsudskiemu stanowisko Naczelnika Państwa. Został też pierwszym marszałkiem Rzeczypospolitej. Dowodził w rozstrzygającej o losach wojny polsko-rosyjskiej i niepodległości kraju, zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska, po 123 latach zaborów, nie potrafiła do końca odnaleźć się w świecie demokracji i rządów własnych reprezentantów. Chaos, który panował podczas rządów kolejnych gabinetów II RP, powodował pogłębiającą się anarchizację kraju i głęboki kryzys. 12 maja 1926 roku Józef Piłsudski postanowił wykorzystać wojsko w celu wywierania nacisku na prezydenta i Sejm i przeprowadził zamach stanu, po którym sprawował władzę autorytarną. Do dziś to wydarzenie jest różnie oceniane przez historyków. Jedni uważają, że Piłsudski uratował Polskę przed wojną domową i rozpadem, drudzy - że był to początek upadku demokracji w II Rzeczypospolitej. Zdaniem historyka profesora Janusza Odziemkowskiego, przewrót majowy odcisnął ogromne piętno na dalszych losach wolnej Polski.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, że Józef Piłsudski był przywódcą politycznym, wojskowym, ale też wychowawcą narodu. „Marszałek wychował pokolenie II RP w duchu umiłowania niepodległości i w duchu stawiania sobie celów, które wydają się na pierwszy rzut oka nieosiągalne. Takie cele chciał stawiać również nie tylko przed Polską, ale Europą i światem. Niestety tu się zawiódł i niestety jego cele postawione w rozumienie międzynarodowym nie zostały zrealizowane. Przez to Europa i świat zapłaciły wysoką cenę" – tłumaczy  Kasprzyk.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w związku z 87. rocznicą śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego uhonorował zasłużone osoby medalami "Pro Bono Poloniae" oraz "Pro Patria". Uroczystość odbyła się podczas spotkania w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, której Józef Piłsudski jest patronem. Wzięli w niej udział kombatanci, weterani, wojskowi, politycy i duchowni. Maj jest miesiącem rocznic szczególnie związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim” – przypomina dyrektor biblioteki Jan Tarczyński. - 7 maja 1920 roku Piłsudski wyzwolił Kijów i przekazał go narodowi ukraińskiemu. 12 maja 1926 roku rozpoczął uzdrawianie stosunków wewnętrznych w Polsce. Zmarł tego samego dnia w 1935 roku – przypomina dyrektor CBW.

Ostatnia dekada życia Józefa Piłsudskiego to okres intensywnej pracy na rzecz naprawy ustroju państwa, stworzenia silnej armii oraz mocnego miejsca na arenie międzynarodowej. Zdecydowane działania mające na celu przebudowę ustroju politycznego państwa doprowadziły do poważnego konfliktu z opozycją antysanacyjną, w wyniku którego jej przywódcy zostali uwięzieni w twierdzy brzeskiej. W polityce zagranicznej Piłsudski dążył do utrzymania dobrych stosunków z ZSRR i Niemcami, między innymi poprzez zawarcie dwustronnych umów, które miały wzmocnić pozycję Polski wobec naszych sojuszników i sąsiadów. Marszałek Józef Piłsudski zmarł w Warszawie 12 maja 1935 roku. Pochowano go na Wawelu, a jego serce, zgodnie z ostatnią wolą, spoczywa obok grobu jego matki na wileńskiej Rossie.

IAR/ep

Otwarto po remoncie dworek "Milusin" - rodzinny dom Piłsudskich

10.11.2021 15:36
Sąsiadujący z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dworek "Milusin", czyli rodzinny dom Piłsudskich otwarto w środę po remoncie. "Ciesząc się z Sulejówka, możemy powiedzieć, że spełniamy swój obowiązek wobec innych elementów polskiej pamięci" - podkreślił wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński.

Prezentacja książek o Bronisławie Piłsudskim, wybitnym etnografie, nazywanym Królem Ajnów

17.01.2022 14:00
O spuściźnie Bronisława Piłsudskiego dyskutowano w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku podczas konferencji pod tytułem "Bronisław Piłsudski. Wielkie otwarcie".  

78 lat temu rozpoczęła się zwycięska faza walk o Monte Cassino

11.05.2022 09:25
W nocy z 11 na 12 maja 1944 roku wojska alianckie przystąpiły do decydującego szturmu. Operacja pod kryptonimem "Honker" z udziałem Polaków przyniosła po tygodniu - 18 maja - zwycięstwo.