Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Polonia Amerykańska mówi do Kraju (cz.093)

01.01.1900 00:00
  • Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku na temat działalności Związku Harcerstwa Polskiego w USA. Rozmowa Jana Łady z Ryszardem Stańkowskim - komendantem głównym w USA, druhną Marią Krzypkowską i druhem Kazimierzem Dobkowskim - komendantem Światowego Zlotu Wędrowniczego mającego odbyć się w Pensylwanii, w 60. rocznicę powst Dodaj do playlisty
Audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego z Nowego Jorku na temat działalności Związku Harcerstwa Polskiego w USA. Rozmowa Jana Łady z Ryszardem Stańkowskim - komendantem głównym w USA, druhną Marią Krzypkowską i druhem Kazimierzem Dobkowskim - komendantem Światowego Zlotu Wędrowniczego mającego odbyć się w Pensylwanii, w 60. rocznicę powstania harcerstwa w kraju. Rozmowa dotyczy m.in.: struktur organizacyjnych harcerstwa w USA. "Płonie ognisko i szumią knieje…" - pieśń harcerska.