Musica humana: Johannes Ockeghem

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2007 22:45
Johannes Ockeghem, kapelmistrz trzech kolejnych królów Francji (w tym Ludwika XI), nazywany w swoich czasach "muzykiem matematycznym", uważany był za człowieka wielkiej szalchetności, głębi i godności.

Jego muzyka spełniała wszelkie oczekiwania, jakie wówczas wiązano ze sztuką dźwięków. Wsparta na matematycznym systemie proporcji i symbolice cyfrowej, w swym ostatecznym kształcie odwołuje się (na drodze analogii) do piękna najwyższego, którego nasze zmysły nie są zdolne dosięgnąć. Kompozytor jest w tym podobny do wielkiego filozofa-mistyka Mikołaja Kuzańczyka, twórcy "docta ignorantia", który wychodził od figur geometrycznych by na drodze doświadczenia mistycznego dotrzeć do Boga. Muzyka Ockeghema przynosi wiele nowych propozycji w zakresie techniki kontrapunktycznej i traktowania formy. Zwracają uwagę jej bogate melizmatyczne, szeroko rozpięte łuki melodii, głosy zazębiają się ze sobą, tworząc stałe continuum dźwiękowe, które właśnie ma w sobie coś mistycznego. To muzyka bardzo trudna dla wykonawców, wymagająca świetnych kwalifikacji czysto wokalnych (sam kompozytor był podobno wspaniałym śpiewakiem). Jest jednak kilka zespołów, które są w stanie sprostać tym wymaganiom. Posłuchamy nagrań Hilliard Ensemble, Orlando Consort i Clerks' Group. Do Ockeghema wrócimy za dwa tygodnie, by posłuchać nowego (premierowego) nagrania mszy Cuiusvis toni autorstwa francuskiego Ensemble Musica Nova.

Zobacz więcej na temat: Francja

Czytaj także

Nowy cykl audycji: Musica humana

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2007 12:07
Musica humana - to zgodnie z terminologią Boecjusza - harmonia mikrokosmosu, czyli duszy i ciała (w odróżnieniu od musica mundana, czyli harmonii makrokosmosu). Nasza muzyka, przez ludzi tworzona (musica instrumentalis) jest oczywiście odwzorowaniem tych dwóch poprzednich, wyższych w hierarchii, muzyk. Czemu więc "musica humana"?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Musica humana

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2007 12:00
Wiek XIV to wielka epoka odkryć i eksperymentów, fermentu umysłowego, poszukiwań obejmujących wszystkie dziedziny sztuki ale i filozofię.Działo się tak pomimo wielkich dokonań epoki poprzedniej, która stworzyła na wszystkich polach idealne wzorce. Tymczasem wiek XIV odwraca się od tego, wiele z nich neguje, inne przetwarza na swój sposób.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Musica humana: O liryce trubadurów

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2007 18:45
Liryka trubadurów - pierwsza w dziejach nowożytnych sztuka absolutnie świecka, podporządkowana jest jednej nadrzędnej idei - miłości dwornej (amor corteis).
rozwiń zwiń

Czytaj także

Musica humana: Dufay. Kosmos dźwiękowy uporządkowany

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2007 22:45
I połowa XV w. przyniosła - pośród innych doniosłych zmian - narodziny renesansu. Dla muzyki był to dogodny moment dla dokonania pierwszej wielkiej syntezy elementów francuskich, włoskich i nowopoznanej wówczas muzyki angielskiej. Takiej syntezy dokonał Guillaume Dufay, łączący północną wiedzę kontrapunktyczną z włoskim poczuciem zmysłowego piękna melodii i angielskim konsonansowym smakiem brzmieniowym.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Musica humana: John Dunstable i muzyka angielska

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2007 08:59
"To wydaje się być nowa sztuka, której korzenie i pochodzenie mieszczą się pośród Anglików, wśród których Dunstable jest primus inter pares" - pisał wybitny XV wieczny teoretyk Johannes Tinctoris.
rozwiń zwiń