Czy Tadeusz Kantor polubiłby Cricotekę?

Ostatnia aktualizacja: 15.09.2014 17:00
- Sięgnęliśmy po charakterystyczne cechy osobowości Kantora i, inspirując się jego twórczością, przełożyliśmy je na język architektury. Chodziło o zanegowanie stabilności otoczenia przez nieustanną kreatywność - mówił na otwarciu nowej siedziby Cricoteki jej współarchitekt Stanisław Deńko. Czy ten zamiar się powiódł?
Audio
  • Czy Tadeusz Kantor polubiłby Cricotekę? (Kwadrans bez muzyki/Dwójka)
portret Tadeusza Kantora autorstwa Zbigniewa Kresowatego
portret Tadeusza Kantora autorstwa Zbigniewa KresowategoFoto: Wikipedia/Zbigniew Kresowaty

Istniejący od 1980 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, początkowo działający jako Ośrodek Teatru Cricot 2, założony został z inicjatywy samego artysty. Przez blisko 10 lat tworzył instytucjonalne podstawy do funkcjonowania kantorowskiego teatru, pełniąc równocześnie rolę "Żywego Archiwum" twórczości teatralnej Kantora, dla zachowania jego idei "nie w martwym systemie bibliotekarskim, lecz w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń".

Zgodnie z testamentem Mistrza zadanie to realizuje nadal Cricoteka jako swój podstawowy, najważniejszy cel statutowy, bazując na powstałym i przechowywanym w Krakowie unikalnym zbiorze kilkuset obiektów oraz kostiumów ze spektakli Teatru Cricot 2, pism teoretycznych, rysunków i projektów Kantora, rejestracji wideo, dokumentacji fotograficznej, wreszcie tysięcy wielojęzycznych recenzji, czasopism, książek - plonu wieloletnich wędrówek Tadeusza Kantora i jego aktorów, który stale jest rozbudowywany o nowe pozycje i naukowo opracowywany. Cricoteka jest specyficzną instytucją, pełniącą równolegle funkcję archiwum, "muzeum", galerii i placówki naukowej.

Na temat jej nowej siedziby wypowiadała się między innymi minister kultury Małgorzata Omilanowska. - Wraz z MOCAKiem i Fabryką Schidlera Cricoteka ma szansę przełamać stereotyp Krakowa sprowadzający to miasto do Rynku i Wawelu. Kraków ma naprawdę ogromny potencjał architektoniczny - podkreśliła.

Na temat budynku wypowiadali się także dawni współpracownicy oraz miłośnicy twórczości Kantora, a wśród nich Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz. Jeden z gości wspominał na przykład, jak mistrz przybył pewnego dnia na imprezę z walizką... pełną makaronu, którym zaczął wszystkich obrzucać.

Audycję z cyklu "Kwadrans bez muzyki" przygotowała Anna Łoś.

Cricoteka/mm/mk

Czytaj także

Kantor zmieniał twarze w zależności od pory dnia

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2011 13:00
- Był człowiekiem zajadłym i zapiekłym, ale i zdolnym do śmiechu, dystansu, tolerancji – mówi Krzysztof Miklaszewski, autor książki "Kantor od kuchni".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Nie wystarcza im, że umarły

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2014 15:00
Czy przeniesione do nowej Cricoteki rzeczy, te łupiny, co po seansach Kantora zostały, zechcą każdemu, kto się w nie wpatrzy uporczywie, dalej opowiadać jego, patrzącego, samotną historię, jak opowiadały zawsze, każdemu?
rozwiń zwiń