Polskie Radio
Section05
słuch

Sześć milionów Polaków ma problemy ze słuchem

Ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia Dzień Ochrony Słuchu, obchodzony 3 marca, to okazja, by przypomnieć o skali zjawiska niedosłuchu oraz o jego leczeniu. WHO podkreśla, że kłopoty ze słuchem przynoszą światu straty finansowe w wysokości 750 miliardów dolarów rocznie. Z organizacji wynika, że Polska należy do grupy krajów z najwyższym odsetkiem ludzi z problemami ze słuchem. W Polsce pierwszą operację przywracająca słuch osobie niesłyszącej, z wykorzystaniem implantu ślimakowego, przeprowadził 25 lat temu prof. Henryk Skarżyński, który był gościem Polskiego Radia 24.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 słuch