Polskie Radio Dzieciom

Dzieci leczy się za darmo

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2012 13:12
- Dzieci mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej - przypomina lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Rzecznik praw dziecka zaniepokojony informacjami o przypadkach uzależnienia udzielenia świadczeń zdrowotnych dzieciom od okazania dowodu ubezpieczenia zdrowotnego rodziców lub opiekunów prawnych, przypomniał że dzieci, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające na terytorium Polski, z mocy prawa są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rodzicom i opiekunom przypomniał, że żadne dziecko, zwłaszcza chore, nie może spotkać się z odmową leczenia ani udzielenia innego świadczenia medycznego, tylko z tego powodu, że matka tub ojciec nie mogą okazać dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

Każde dziecko ma zagwarantowane przez konstytucję, Konwencję o prawach dziecka oraz konkretne ustawy prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej.

Marek Michalak przypomniał również postać doktora Janusza Korczaka, który pomagał wszystkim dzieciom, niezależnie od ich statusu społecznego. Rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka, a przykład jego działalności staje się dziś szczególnie aktualny.

Zwrócił się do Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o dopilnowanie realizacji prawa polskiego dziecka do bezpłatnej opieki zdrowotnej, a pracowników ochrony zdrowia poprosił o bezwzględne przestrzeganie tego prawa.

Zobacz także
Czytaj także

2012 ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2012 11:20
Zabiegał o to Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Wyraził on nadzieję, że będzie to także rok praw dziecka.
rozwiń zwiń