Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jacek Kuroń (po lewej) i Jan Józef Lipski, prawdopodobnie podczas dyżuru KOR w mieszkaniu Jacka Kuronia. Warszawa, ok. 1980 Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA