Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Na zdjęciu od lewej: Antoni Macierewicz, Zbigniew Romaszewski, Jacek Kuroń, Jan Lityński. Zebranie członków Komitetu Obrony Robotników (KOR) na cmentarzu. Warszawa, brak daty Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA