Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jacek Kuroń i Halina Mikołajska. Warszawa, brak daty Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA