Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jacek Kuroń z żoną Gają. Sylwester 1980 Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Anna Dodziuk