Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jacek Kuroń na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność". Gdańsk, październik 1981 Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Krzysztof Frydrych