Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jan Lityński i Jacek Kuroń, obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Gdańsk, październik 1981 Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Krzysztof Frydrych