Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jacek Kuroń (siedzi z prawej) podczas służby wojskowej. Wrocław, 1961 Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA