Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Gaja i Jacek Kuroniowie na spacerze z psem. Warszawa, ok. 1980 Foto: zbiory Ośrodek KARTA