Komitet KOR
Section02
Z archiwum rodzinnego Jacka Kuronia
Wszystkie Jacek Kuroń podczas spotkania towarzyskiego. Warszawa, lata 70. Foto: NN, zbiory Ośrodka KARTA