Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Emic i etic - dwa sposoby badania kultury

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019 09:00
- Emic i etic to para terminów, która podkreśla podejście badawcze, ale też sposób analizy i interpretacji wybrany przez badacza kultury. Terminy te wywodzą się z językoznawstwa, w latach 50. XX wieku stworzył je amerykański lingwista Kenneth Picke - tłumaczyła dr Maria Małanicz-Przybylska.
Audio
  • Emic i etic - opowiada dr Maria Małanicz- Przybylska (Poranek Dwójki/Abecadło etnografa)
Bronisław Malinowski  (1884-1942) - zdjęcie  umieszczone na stronie przedtytułowej książki jego autorstwa pt. Argonauci zachodniego Pacyfiku.
Bronisław Malinowski (1884-1942) - zdjęcie umieszczone na stronie przedtytułowej książki jego autorstwa pt. "Argonauci zachodniego Pacyfiku".Foto: PAP/Jakub Grelowski

Kenneth Picke za punkt wyjścia wziął dwa terminy stosowane w językoznawstwie: fonemic i fonetic, które oznaczają najmniejsze dźwiękowe elementy mowy. Fonemic dotyczy fonemów, a więc tych elementów mowy, które są bardziej abstrakcyjne, należą do systemu językowego w najbardziej ogólnym rozumieniu. Jeśli będziemy zajmować się fonemami, nasza analiza będzie dotyczyć uniwersalnych, ogólnych zasad języka. Jeśli natomiast zajmiemy się głoskami – fonetyką, nasza analiza będzie dotyczyć tego, jak w praktyce realizowane są dźwięki mowy.

Picke dostrzegł, że te dwa odmienne podejścia badawcze można przenieść z pola językoznawstwa na pole antropologii. Terminami etic i emic nazwał dwie odmienne procedury analityczne w badaniach kultury. Podejście etic oznacza badanie danej kultury z pozycji zewnętrznego obserwatora, emic zaś - z pozycji użytkowników. Patrząc na historię etnologii i antropologii, można dostrzec, że u jej zarania raczej dominowało podejście pierwsze, a więc etic. Etnolog czy antropolog stał na pozycji zewnętrznego obserwatora, który przyglądał się obcej kulturze i na podstawie własnych obserwacji próbował dane zachowania interpretować w języku i terminach obowiązujących w jego dziedzinie nauki. 

Koniecznie trzeba tu dodać, że jednym z głównych propagatorów takiego podejścia i twórcy modelu badań terenowych w jego duchu był Bronisław Malinowski. To on na podstawie własnego doświadczenia na Wyspach Trobrianda sformułował postulaty i reguły, którymi powinien kierować się antropolog.

Jakie cele powinny spełniać badania antropologiczne według Malinowskiego? O tym w nagraniu naszej audycji.

***

Przygotowała: Hanna Szczęśniak

Gość: dr Maria Małanicz-Przybylska

Data emisji: 16.02.2019 

Godzina emisji: 8.50

gs/at

 

 

Zobacz więcej na temat: antropologia
Czytaj także

Taniec, czyli ruch niezwykły

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2019 13:49
- Ruch jest dla człowieka czymś naturalnym. Taniec to też ruch, ale jednak niecodzienny, specyficzny - opowiadała w "Abecadle etnografa" dr Ewa Klekot.
rozwiń zwiń