Historia

Starcie śmiertelnych wrogów Polski

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2011 10:10
"Barbarossa" była największą niemiecką operacją w czasie wojny. Jej porażka zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w drugiej wojnie światowej.

Niemcy atakując Związek Radziecki, złamały podpisany w 1939 roku pakt o nieagresji Ribbentrop - Mołotow. Głównym celem ataku było uzyskanie dostępu do Morza Kaspijskiego i położonych w tym rejonie bogatych złóż ropy naftowej.

Nie tylko Niemcy

Po stronie niemieckiej, w grupie tzw. "Państw Osi" walczyły oddziały rumuńskie, fińskie, węgierskie, włoskie i hiszpańskie. Łącznie zaangażowano 4 miliony żołnierzy. Była to największa operacja sił lądowych w historii. Plan zakładał szybkie dotarcie do Moskwy i zmuszenie Stalina do zawarcia pokoju na warunkach niemieckich.

Od totalnej klęski do zwycięstwa

W pierwszych walkach Armia Czerwona poniosła wielkie straty w ludziach i sprzęcie, a Niemcy zajęli znaczne obszary Ukrainy i Białorusi, docierając aż pod Leningrad  i Moskwę. 3 miliony żołnierzy radzieckich dostały się do niewoli. Wiosną 1942 Niemcy doszli do Stalingradu. Bitwa o miasto była decydująca dla całej wojny i zakończyła się klęską 6. Armii feldmarszałka Friedricha Paulusa, która otoczona poddała się 2 lutego 1943 roku.

W walkach na Wschodzie obie strony poniosły największe straty. Po stronie niemieckiej zginęło 10 milionów żołnierzy, straty Armii Czerwonej historycy szacują na kilkanaście milionów.

Rudobrody

Nazwa "Barbarossa" wywodzi się od przydomka cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy. Zwany Rudobrodym, król niemiecki, po zwycięskich podbojach w 12. wieku został cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Atakując w 1941 roku Związek Radziecki Niemcy otworzyli front wschodni drugiej wojny światowej. Walki na froncie wschodnim i realizacja planu Barbarossa, okazały się jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej wyniszczających dla obu stron. Walki charakteryzowały się większym okrucieństwem, niż na zachodzie i południu Europy. Mordowanie jeńców i ludności cywilnej było dość częste, a czynów tych dopuszczały się obie strony.

Fałszywy sojusz

Pakt Ribbentrow - Mołotow zawarty przed wojną między Niemcami i Rosją, którego wynikiem była m.in. wspólna napaść na Polskę, miał gwarantować współpracę gospodarczą i przyjazne stosunki między krajami. W rzeczywistości Hitler przygotowywał w tym czasie plan inwazji na Związek Radziecki, którego pierwotny termin przewidywał atak na 15 maja 1941 roku. Obalenie proniemieckiego rządu księcia Pawła zmusiło jednak Hitlera do interwencji w Jugosławii oraz w Grecji, a to opóźniło operację "Barbarossa".

O historii ZSRR posłuchaj TUTAJ.