Historia

103 lata temu odnowiono Order Orła Białego i ustanowiono Order Odrodzenia Polski

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2024 06:00
4 lutego 1921 roku Sejm ustanowił dwa najwyższe cywilne odznaczenia państwowe. Jedno wskazywało na ciągłość tradycji Rzeczpospolitej, drugie było wyrazem upamiętnienia przywrócenia Polski na mapę Europy.
Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia PolskiFoto: IAR

Order Orła Białego

Order Orła Białego został w II RP nie tyle ustanowiony (choć taka była litera ustawy), co przywrócony. Odznaczenie zostało ustanowione 1 listopada 1705 roku przez króla Augusta II Mocnego. Wcześniej próbę stworzenia polskiego odznaczenia podjął Władysław IV Waza. Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny zatwierdził nawet papież, ale wyróżnienie nie zostało nikomu nadane ze względu na opór szlachty, która w nadawaniu odznaczeń dopatrywała się złamania złotej zasady równości szlacheckiej. 


Order NP NMP 1200.jpg
Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Najstarsze polskie odznaczenie, którym… nikogo nie udekorowano

- Po III rozbiorze Polski order przyznawało najpierw Księstwo Warszawskie, później Królestwo Kongresowe. Po Powstaniu Listopadowym włączono go w ramach represji w system orderów rosyjskich. Uzyskał wówczas nowy kształt: dominował dwugłowy carski orzeł, na którego piersi znajdował się orzeł biały - wyjaśniała Marta Męclewska, autorka książki "Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego", w audycji Doroty Truszczak z cyklu "Eureka". - Po odzyskaniu niepodległości trwała burzliwa dyskusja na temat tego, czy ten zhańbiony przez imperium rosyjskie order przywracać. Ostatecznie uznano, że najlepiej odzwierciedla on tysiącletnią tradycję państwa polskiego. 


Posłuchaj
20:28 Ordery - Truszczak.mp3 Rozmowa Doroty Truszczak z Martą Męclewską na temat dziejów Orderu Orła Białego. (PR, 6.11.2018)

 

Początkowo dewiza orderu brzmiała Pro Fide Lege et Rege ("Za Wiarę, Prawo i Króla"), po restytucji orderu w II RP zmieniono ją na "Za Ojczyznę i Naród". W okresie międzywojennym przyznano 111 orderów Orła Białego, z czego zaledwie 24 Polakom. 

Po II wojnie światowej Order Orła Białego przyznawany był rzadko i tylko przez władze RP na uchodźstwie. W PRL nie przyznawano tego odznaczenia - jego miejsce najwyższego odznaczenia cywilnego zajął Order Budowniczych Polski Ludowej. Kawalerem Orderu Orła Białego z urzędu staje się każdy prezydent RP.    

Order Odrodzenia Polski

O ile władze odrodzonej Polski zdecydowały się na przywrócenie Orderu Orła Białego, o tyle Order św. Stanisława, ustanowiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku nie został przywrócony. W jego miejsce ustanowiono Order Odrodzenia Polski.

- Po Powstaniu Listopadowym Order św. Stanisława został włączony w rosyjski system orderowy i tam zdezawuowany - przesunięto go na najniższą pozycję w hierarchii odznaczeń - dlatego po I wojnie światowej zdecydowano się go nie przywracać - wyjaśniał Michał Zawadzki z gabinetu numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie w audycji "Zapraszamy do Trójki". - Bezpośrednim nawiązaniem do Orderu Św. Stanisława jest wstęga - identyczna w obu przypadkach, czerwona z dwoma białymi paskami po bokach. 


Posłuchaj
04:08 Trójka zd3 ordery 4.2.106.mp3 Materiał Mariusza Krzemińskiego o najważniejszych polskich orderach. Fragment audycji "Zapraszamy do Trójki" (PR, 4.02.2016)

 

Początkowo nowe odznaczenie miało nosić nazwę Bene Merenti, czyli "Dobrze Zasłużonym", ale w ostatnim momencie zmieniono ją na Polonia Restituta. Nowe odznaczenie zajęło trzecie miejsce w hierarchii polskich orderów, ustępując tylko Orderowi Orła Białego i Virtuti Militari. 

virtuti militari 1200 shutt.jpg
Virtuti Militari – najważniejsze polskie odznaczenie wojskowe

- Order Odrodzenia Polski przyznawany jest za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, sztuki, kultury, gospodarki, ale też za działalność na polu obronności kraju, działalność społeczną i służbę państwową i współpracę zagraniczną - wyjaśniał w Trójce Paweł Bezak z Muzeum Niepodległości. 

Pierwszym odznaczonym, z racji pełnionego urzędu, był Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Pierwszą osobą, której przyznano po nim order, był Jan Dąbski, przewodniczący polskiej delegacji na polsko-bolszewickie rozmowy pokojowe w Rydze. 

Po wojnie Order Odrodzenia Polski przyznawały zarówno władze na uchodźstwie, jak i władze PRL - w tym drugim przypadku orzełek na medalionie pozbawiony został korony, a datę na rewersie zmieniono z 1918 na 1944 (na cześć utworzenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego). 

bm

Czytaj także

Pierwsze wybory parlamentarne w odrodzonej Polsce [INFOGRAFIKA]

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024 06:00
Zorganizowanie wyborów parlamentarnych trzy miesiące od odzyskania niepodległości, w kraju scalonym z trzech obszarów o zupełnie odmiennej kulturze politycznej, w kraju, którego wszystkie granice płonęły, zakrawa na cud. A jednak ten cud administracyjny ziścił się 105 lat temu, 26 stycznia 1919 roku.
rozwiń zwiń