Historia

Doktryna Trumana – podstawa NATO

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024 05:35
Doktryna Trumana sprowadzała się do tezy, że wszędzie tam, gdzie wolne narody spotykają się z agresją sił komunistycznych, Stany Zjednoczone są gotowe udzielić militarnej i finansowej pomocy.
Harry Truman, prezydent USA, 1949 r.
Harry Truman, prezydent USA, 1949 r.Foto: PAP/DPA

22 maja 1947 roku prezydent USA Harry Truman zatwierdził program polityki zagranicznej, zgodnie z którym Stany Zjednoczone mają pomagać krajom zagrożonym komunizmem. Był to początek funkcjonowania tzw. doktryny Trumana.

Prezydent USA Harry Truman zatwierdził program polityki zagranicznej, zgodnie z którym Stany Zjednoczone mają pomagać krajom zagrożonym komunizmem; był to początek funkcjonowania tzw. doktryny Trumana.12 marca 1947 roku prezydent Harry Truman wygłosił słynne przemówienie przed połączonymi Izbami Kongresu, w którym sformułował nową wytyczną amerykańskiej polityki zagranicznej. Doktryna Trumana sprowadzała się do tezy, że wszędzie tam, gdzie wolne narody spotykają się z agresją sił komunistycznych, Stany Zjednoczone są gotowe udzielić militarnej i finansowej pomocy.

- Bezpośrednim pretekstem była wojna domowa w Grecji, toczona pomiędzy siłami lewicowymi a konserwatywno-monarchistycznymi – mówił na antenie Polskiego Radia prof. Longin Pastusiak.


Posłuchaj
30:31 harry truman___1056_94_iv_tr_0-0_10694267462c57e3[00].mp3 Harry Truman - audycja Sławomira Szofa z cyku "Postacie XX wieku". (PR, 21.05.1994)

 

Grecja była domeną wpływów Wielkiej Brytanii. Ta, wykończona finansowo i militarnie po II wojnie światowej, nie była w stanie pomóc królowi. W tej sytuacji Stany Zjednoczone postanowiły pomóc z całym swoim potencjałem.

Podstawą doktryny Trumana był tzw. "Długi telegram" George’a Kennana, w którym głosił konieczność powstrzymywania (ang. containment policy) wzrostu wpływów ZSRR i dalszej ekspansji komunizmu w świecie. Sposobem na to miało być tworzenie systemu sojuszy wojskowych.

Doktryna Trumana znalazła swoje dalsze rozwinięcie w Planie Marshalla, utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec i w końcu Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1949 roku.

Dowiedz się więcej o Harrym Trumanie w audycji z cyklu "Postacie XX wieku".

mjm


Czytaj także

Plan Marshalla. Pomoc dla zrujnowanej Europy

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2024 05:40
Państwa, które odniosły olbrzymie straty w wyniku II wojny światowej, otrzymały 13,5 miliarda dolarów. Polska, podobnie jak inne państwa podporządkowane ZSRR, ze względu na stanowisko Moskwy, nie mogła skorzystać z tych pieniędzy.
rozwiń zwiń
Czytaj także

George Kennan. Architekt zimnej wojny

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2023 05:40
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego po zakończeniu II wojny światowej obróciła się o 180 stopni. Zgodnie ze sformułowaną przez Kennana doktryną powstrzymywania, dotychczasowa współpraca zamieniła się w rywalizację w każdym zakątku świata.
rozwiń zwiń