Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1986 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XX podręcznika pt. "Polska w latach 1945-1956". Podrozdziały: "Referendum ludowe i wybory 1947 r.", "Nowa Konstytucja 1952 r.", "Partia i społeczeństwo", "Polityka rolna", "Walka z Kościołem", "Aparat Bezpieczeństwa", "Zmiany po śmierci Stalina" * Teksty źródłowe do części XX podręc Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XX podręcznika pt. "Polska w latach 1945-1956". Podrozdziały: "Referendum ludowe i wybory 1947 r.", "Nowa Konstytucja 1952 r.", "Partia i społeczeństwo", "Polityka rolna", "Walka z Kościołem", "Aparat Bezpieczeństwa", "Zmiany po śmierci Stalina" * Teksty źródłowe do części XX podręcznika: Fragmenty relacji posłów niekomunistycznych na temat działalności funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (podpalanie budynków we wsi Wąwolnica w powiecie puławskim) * Fragmenty stenogramu z konferencji prasowej PSL na temat fałszerstw podczas referendum ludowego w 1946 roku * Fragmenty wywiadu Teresy Torańskiej z Jakubem Bermanem na temat działalności Stowarzyszenia "PAX" na czele z Bolesławem Piaseckim * Fragmenty wypowiedzi Józefa Światły, po ucieczce na Zachód, na temat polityki władzy komunistycznej wobec kościoła w Polsce