Tischner: religia jest dla ludzi wolnych

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2016 12:00
Mówił o trudnej wolności, o dialogu, o etyce, która rodzi się w spotkaniu z drugim człowiekiem. W 85. rocznicę urodzin ks. prof. Józefa Tischnera wspominamy - z archiwum Polskiego Radia i Radia Wolna Europa - poświęcone mu audycje.
Audio
  • Z Józefą Hennelową, prof. Władysławem Stróżewskim, prof. Karolem Tarnowskim, Wojciechem Bonowiczem i dr. Łukaszem Tischnerem rozmawia Hanna Maria Giza (Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego/Dwójka)
  • Fragment nauki rekolekcyjnej ks. prof. Józefa Tischnera wygłoszonej w kościele św. Brygidy w Gdańsku w okresie Wielkiego Postu - pt. Mój Pan i Mój Bóg (z archiwum Sekcji Polskiej RWE)

Jeśli czujesz się w religii istotą zniewoloną, rzuć tę religię. Religia niesie ze sobą doświadczenie wolności. Przed Bogiem niczego się nie musi, wszystko się może – pisał ks. prof. Józef Tischner.

Wolność była dla ks. Tischnera wartością najważniejszą – nie jako dobro samo w sobie, ale jako warunek konieczny urzeczywistnienia innych wartości. Bowiem tylko człowiek wolny potrafi mówić prawdę, potrafi kochać, potrafi dawać świadectwo. Wolność jednak to jednocześnie trudny, "nieszczęsny dar". Ks. Tischner nie traktował jej jedynie w kategoriach pewnego problemu teoretycznego – interesowała go również, a może przede wszystkim, wolność doświadczana: w relacji z drugim człowiekiem, w Kościele, w przestrzeni publicznej, w narodzie.

– Ojczyzna to wspólnota, szczególna wspólnota etyczna – mówił ks. Tischner w jednej z rekolekcyjnych nauk wielkopostnych wygłoszonych, w latach 80., w kościele św. Brygidy w Gdańsku. – Cóż to jest zaś etyka? – pytał się kapłan i odpowiadał: – Etyka to nie system abstrakcyjnych norm i zasad postępowania, ale to sposób doświadczania człowieka przez człowieka. Ojczyzna to trwający w narodzie sposób doświadczania człowieka przez człowieka.

O ks. prof. Tischnerze rozmawiali w 2011 roku w "Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego" Józefa Hennelowa z "Tygodnika Powszechnego", filozofowie: prof. Władysław Stróżewski i prof. Karol Tarnowski, Wojciech Bonowicz, biograf ks. Tischnera, oraz dr Łukasz Tischner.

– Wytworzył się pewien stereotyp ks. Tischnera jako człowieka pogodnego, żartującego – mówił prof. Władysław Stróżewski. – Tymczasem, pod spodem, była u Tischnera wizja tragiczności ludzkiego świata. Dopiero, kiedy dostrzeżemy tę tragiczność, w którą człowiek jest uwikłany, możemy powiedzieć, że naprawdę spotkaliśmy go  – tłumaczył filozof.

O tym, jaki był ów złożony i wymykający się jednoznacznym interpretacjom świat Tischnera, co przyciągało do niego tłumy i czego on sam szukał u innych – dowiemy się w archiwalnej audycji, do której wysłuchania zapraszamy.

***

Tytuł audycji: "Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego

Prowadzi: Hanna Maria Giza

Goście: Józefa Hennelowa, prof. Władysław Stróżewski, prof. Karol Tarnowski, Wojciech Bonowicz oraz dr Łukasz Tischner

Data emisji: 12.03.2011

Godzina emisji: 16.00

jp

Czytaj także

Pisarze księdza Józefa Tischnera

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2010 13:00
Z okazji 10. rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera zapraszamy na audycję poświęconą bliskim mu pisarzom.
rozwiń zwiń
Czytaj także

O spotkaniu filozofii i literatury

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2010 13:41
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Maciejem Michalskim - literaturoznawcą, autorem nowo wydanego studium o twórczości trzech wielkich polskich filozofów 2. poł. XX w.: Barbary Skargi, Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera. Książka Filozof jako pisarz. Kołakowski – Skarga – Tischner skupia się na literaturoznawczym aspekcie tekstów filozoficznych.
rozwiń zwiń