REKLAMA

Trzydziestu czterech przeciw cenzurze

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2014 10:00
14 marca 1964 r. Antoni Słonimski złożył w Urzędzie Rady Ministrów dwuzdaniowy list protestacyjny przeciw cenzurze, który później określano, z powodu liczby sygnatariuszy, jako "List 34". W tym roku mija 50 lat od tego wydarzenia.
Antoni Słonimski z bratankiem Piotrem Słonimskim w latach 60.
Antoni Słonimski z bratankiem Piotrem Słonimskim w latach 60.Foto: Wikimedia/CC

Do Prezesa Rady Ministrów
Józefa Cyrankiewicza
Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie cenzury prasowej stwarza sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej. Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu, powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i zgodnych z dobrem narodu.

"List 34" był pierwszym w powojennej Polsce wspólnym protestem intelektualistów. Podpisali go m. in. Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Stanisław Dygat, Jerzy Turowicz i Melchior Wańkowicz.

O liście opowiadać będą historycy: prof. Jerzy Eisler, dr Andrzej Krajewski oraz dr Łukasz Garbal z Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Muzeum Literatury w Warszawie.

Na "Opowieści po zmroku" zaprasza Aldona Łaniewska-Wołłk.

10 marca (poniedziałek), godz. 21.30-22.30

mc