Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Karolina Makuła, Agnieszka Grochala Foto: Wojciech Kusiński/PR