Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Edmund Whitehead, Kyeong-Yeon Seo, Dominika Peszko Foto: Wojciech Kusiński/PR