Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Dominika Peszko Foto: Wojciech Kusiński/PR