Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Krzysztof Bączyk, Izabela Kłosińska, Beata Klatka, Agata Kwiecińska Foto: Wojciech Kusiński/PR