Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Paweł Trojak, Agata Kwiecińska Foto: Wojciech Kusiński/PR