Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Krzysztof Bączyk Foto: Wojciech Kusiński/PR