Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Tomasz Konieczny, Izabela Kłosińska Foto: Wojciech Kusiński/PR