Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Tomasz Konieczny Foto: Wojciech Kusiński/PR