Section1
Wychowankowie Akademii Operowej w "Five o'clock"
Wszystkie Katarzyna Szymkowiak Foto: Wojciech Kusiński/PR