Polskie Radio
Section05
Kronika Powstania Styczniowego

Kościół w powstaniu styczniowym: "w jeżowych rękawiczkach"

Około 30 księży zostało powieszonych lub rozstrzelanych, ponad stu skazano na katorgę, pięć razy więcej zesłano na Syberię. Jak napisał w książce "Powstanie styczniowe” prof. Stefan Kieniewicz, "ta grupa zawodowa poniosła ciężkie straty, bo też była szczególnie eksponowana, a władze stosowały wobec księży surowy wymiar kary".
Zobacz więcej na temat:  Kronika Powstania Styczniowego Powstanie Styczniowe HISTORIA Kościół duchowieństwo