Section1
"Moc przeznaczenia - legenda Verdiego"
Wszystkie Aleksandra Radwan, Tomasz Schuchardt i Stefan Knothe Foto: Fot. Paweł Hejbudzki