Section1
"Moc przeznaczenia - legenda Verdiego"
Wszystkie Tomasz Schuchardt Foto: Fot. Paweł Hejbudzki