Section1
"Moc przeznaczenia - legenda Verdiego"
Wszystkie Stefan Knothe oraz Aleksandra Radwan i Tomasz Schuchardt Foto: Fot. Paweł Hejbudzki