Section1
"Moc przeznaczenia - legenda Verdiego"
Wszystkie Mateusz Tracz Foto: Fot. Paweł Hejbudzki