Section1
"Moc przeznaczenia - legenda Verdiego"
Wszystkie Krzysztof Kowalewski Foto: Fot. Paweł Hejbudzki