Section2
Poznań 1956
Wszystkie Postulaty socjalne były najważniejsze, choć władze mówiły o działalności sił reakcyjnych i politycznym podłożu wydarzeń Foto: PAP/CAF